Προτεινόμενο προϊόν

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Χτίζουμε έναν τοίχο για εξέταση της εξάπλωσης της φωτιάς.


Αυτό το χρόνο η εταιρεία χτίζει τον μοναδικό για εξέταση εξάπλωσης φωτιάς στη χώρα που θα βρίσκεται στην περιοχή του ΕΜΕ στο Szentendre. Το πρότζεκτ αυτό εκτελείται από τη Masterplast Ltd.

 

 

Χτίζουμε έναν τοίχο για εξέταση της εξάπλωσης της φωτιάςΟ στόχος μας είναι να ελέγχουμε συνεχώς το σύστημα θερμοπρόσοψης Thermomaster από την άποψη της προστασίας από τη φωτιά. Τα συστήματα θερμοπρόσοψης που διακινούνται στην Ουγγαρία, θα πρέπει να διαθέτουν ταξινόμηση CE ή ΕΜΕ μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου.

Επιπλέον, εάν στο σύστημα Thermomaster πρέπει να εφαρμοσθεί σε κτίρια μεσαίου ή μεγάλου ύψους, θα πρέπει να εξετασθεί η συμπεριφορά του έναντι της φωτιάς. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η δοκιμή SBI στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Καινοτομίας και Ελέγχου Ποιότητας των Κατασκευών (ΕΜI). Επίσης, θα πρέπει να εκτελεσθεί και το τεστ εξάπλωσης της φωτιάς. Αφού γίνουν αυτά, το ΕΜΕ εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς την ασφάλεια σε φωτιά.