Προτεινόμενο προϊόν

Οι θερμογέφυρες

Οι θερμογέφυρες είναι μέρη του εξωτερικού περιβλήματος του σπιτιού στα οποία η διάδοση της θερμότητας με αγωγή είναι πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι στα άλλα μέρη του κτιρίου.

 

Οι θερμογέφυρες 2

Πράγμα που σημαίνει ότι η θερμομόνωση είναι μικρότερη στα μέρη αυτά και σαν αποτέλεσμα η μεταφορά θερμότητας από τα θερμαινόμενα προς τα μη θερμαινόμενα μέρη είναι μεγαλύτερη εδώ. Με απλά λόγια, μιλάμε για θερμογέφυρες απ’ όπου μεταναστεύουν προς τα έξω οι μεγαλύτερες ποσότητες θερμότητας. Αυτά τα μικρά, αρνητικά στοιχεία μπορεί να είναι γεωμετρικές θερμογέφυρες όπως συμβαίνει π.χ. στις γωνίες όπου οι εσωτερικές επιφάνειες είναι πάντα μικρότερες από τις εξωτερικές που μεταδίδουν. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν δομικές θερμογέφυρες, όταν υλικά με χαμηλή αντίσταση στη διάδοση της θερμότητας διακόπτουν μια καλά θερμομονωμένη δομή. Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. τα πρέκια, τα αγκύρια, τα μεταλλικά καρφιά στήριξης κλπ. (γραμμικές και σημειακές θερμογέφυρες αντίστοιχα). Αυτά μπορούν να προληφθούν με καλό σχεδιασμό.
Ένας τρίτος τύπος θερμογεφυρών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Π.χ. όταν υπάρχουν κενά ανάμεσα σε θερμομονωτικές πλάκες, όταν η σφράγιση της μόνωσης γύρω από πόρτες και παράθυρα είναι ανεπαρκής ή όταν χρησιμοποιούνται στη βάση της κατασκευής θερμομονωτικά υλικά ανοιχτών κυψελών.

 

Γιατί αποτελούν πρόβλημα οι θερμογέφυρες;

 

Οι θερμογέφυρες

Διότι η θερμότητα που φεύγει προς τα έξω, αυξάνει σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Είναι σαν να ζεσταίνεις το δρόμο! Επίσης, ελαττώνεται το αίσθημα θερμικής άνεσης λόγω των μικρορευμάτων που προκαλούν οι κρύες εσωτερικές επιφάνειες και τα οποία για να αποφευχθούν, χρειάζεται ασύμμετρα υψηλότερη θέρμανση. Για κάθε βαθμό Κελσίου που ελαττώνεται η θερμοκρασία του σπιτιού, υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 6-7%. Επιπρόσθετα οι κρύες εσωτερικές επιφάνειες είναι υποψήφιες προς συμπύκνωση και ανάπτυξη μούχλας με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία μας.

Το βέλτιστο πάχος θερμομόνωσης προβάλλει πάντα σαν ερώτημα, όταν μιλάμε για θερμοπρόσοψη. Το πάχος αυτό εξαρτάται από το υλικό κατασκευής των εξωτερικών τοίχων, τις υπάρχουσες θερμογέφυρες, τον τύπο του σπιτιού, την επιθυμητή ποιότητα και πρώτιστα βέβαια από τις υφιστάμενες οικονομικές δυνατότητες καθώς και από όλους εν ισχύι κανονισμούς.

Στην Ελλάδα ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων καθορίζει το πάχος της θερμομόνωσης ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο θερμομονωτικό υλικό και την υπόψη κλιματική ζώνη.
Πρέπει να τονισθεί με κάθε έμφαση ότι το επιπλέον πάχος του θερμομονωτικού υλικού αποτελεί ένα μικρό μόνο κλάσμα του συνολικού κόστους μιας θερμοπρόσοψης.
Συνιστάται, λοιπόν, ένθερμα τα πάχη των θερμομονωτικών υλικών να υπερβαίνουν ακόμη κι αυτά που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

Τι είδους θερμομονωτικό υλικό?

 

Η διογκωμένη πολυστερίνη και η γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη προκρίνονται σαν γενική λύση στις περισσότερες περιπτώσεις. Εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για ηχομόνωση και πυροπροστασία, προκρίνεται ο πετροβάμβακας.

 


Γενική περιγραφή του συστήματοςΑν θα θέλαμε να χτίσει έναν τοίχο από πορομπετόν στοιχεία ή μοντέρνο, κοίλο κεραμικό μονάδα δίπλα από προσεκτικοί vapourtechnic έλεγχο, από την άποψη του "value for money" πολυστερίνη μπορεί να είναι μια καλή και οικονομική εναλλακτική λύση. Αλλά αν έχουμε σοβαρή πυρκαγιά ή ακουστικές απαιτήσεις εναντίον του, παρά από τη διαφορά της τιμής 2-3 φορά θα επιλέξει το σύστημα πετροβάμβακα.