Προτεινόμενο προϊόν

OIKOΔOMOI

Γιατί αποτελούν πρόβλημα οι θερμογέφυρες?

 

Θερμογέφυρες


Διότι η θερμότητα που φεύγει προς τα έξω, αυξάνει σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Είναι σαν να ζεσταίνεις το δρόμο! Επίσης, ελαττώνεται το αίσθημα θερμικής άνεσης λόγω των μικρορευμάτων που προκαλούν οι κρύες εσωτερικές επιφάνειες και τα οποία για να αποφευχθούν, χρειάζεται ασύμμετρα υψηλότερη θέρμανση. Για κάθε βαθμό Κελσίου που ελαττώνεται η θερμοκρασία του σπιτιού, υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 6-7%. Επιπρόσθετα οι κρύες εσωτερικές επιφάνειες είναι υποψήφιες προς συμπύκνωση και ανάπτυξη μούχλας με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία μας. >>>>>περισσότερο


 

Το καλοκαίρι το νομοσχέδιο ηλεκτρικής ενέργειας θερμότητα μπορεί να προκαλέσει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη για τους ιδιοκτήτες εκείνους των οποίων τα σπίτια δεν είναι σωστά μονωμένα.


Ωστόσο, σε ένα σπίτι το οποίο έχει καλή μόνωση των τελών του κλιματισμού, έτσι ώστε η ενεργειακή τέλος της χρήσης του κλιματιστικού μπορεί να μειωθεί κατά περίπου 50-70 τοις εκατό. >>>>>περισσότερο